Webbutveckling: Grundkurs (DA120A)

Malmö Högskola

Om kursen

Detta är en inledande kurs i webbutveckling. Kursen kommer till en början att fokusera på märkspråket HTML - alltså hur kan vi strukturera upp innehåll (rubriker, text, listor, m.m.) så att både vi och datorer kan förstå vad som är vad? Vad är t.ex. en rubrik? en bild? en lista? en länk? När vi fått koll på det blickard vi vidare på hur man formger denna information genom språket CSS. Detta så att vår webbplats både innehåller bra strukturerad information har en trevlig formgivning.

Syfte

Kursen ger förståelse för och insikter om hur Internet med betoning på www fungerar. Du får också lära dig att skapa, underhålla och administrera webbplatser. Kursen ger kunskap och färdigheter för att skapa en bra grundstruktur för en webbplats (HTML) samt hur formatmallar (CSS) kan konstrueras och användas för presentation, layout och för att förenkla underhållet av webbplatsen.

Mer information hittar ni på Malmö Högskolas kurswebbplats.

Användning av allt material är fritt, om motsatsen inte anges. Länka gärna! Formellt utrycks detta med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Sverige.

Webbplatsen drivs av Anton Tibblin, som också ansvarar för kursen Webbutveckling: Grundkurs, fristående distanskurs, Malmö högskola.