Webbutveckling: Grundkurs (DA120A)

Malmö Högskola

Planering

Här presenteras kursen planering gällande höstterminen 2015.

Kursen är uppdelar i sex moduler som hanterar olika områden inom grundläggande webbutveckling. Först visas en översikt av kursen, sedan mer detaljerad information kring de olika modulerna. Deadline för inlämningsuppgiferna i de olika modulerna är alltid söndagen (23:59) den sista veckan för modulen.

Noter att modulerna kommer att presenteras under kursens gång.

Vecka 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2
Modul Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Kompletteringar

Kortfattat om modulerna

Modul 1 - Introduktion & en första webbsida

I den första modulen ligger fokus på att sätta sig in i utvecklingsmiljön, samt att skapa en första webbsida. Innehållet på sidan kommer vara en presentation av er själva och tekniskt fokus kommer vara på att skriva korrekt HTML-kod (enligt standarden).

Modul 2 - Tabeller, bilder m.m.

I den andra modulen kommer fokus att ligga på att bygga tabeller för att presentera tabelldata. Det kommer även att vara större fokus på andra element, som t.ex. listor, bilder, länkar m.m.

Modul 3 - Formulär

I den tredje modulen ska vi fokusera på formulär - hur kan vi på ett smidigt sätt samla in data från användarna på vår webbplats? Vi kommer att titta på olika formulärselement som t.ex. textfält, radioknappar, checkboxar, drop-down-menyer m.m.

Modul 4 - Introduktion till CSS

I den fjärde modulen ändras fokus från HTML (strukturering av information) till CSS (formgivning av information). Vi ska här titta på vilka möjligheter vi har att formge vår webbsida genom t.ex. typsnitt, färger, storlek, ramar osv.

Modul 5 - Layout med CSS

I den femte modulen ska vi bygga layout med CSS. Vi ska lära oss att skapa bra struktur på vår webbplats genom sidhuvud, kolumner, menyer, sidfot m.m.

Modul 6 - Responsiv design

I den sjätte och sista modulen ska vi titta på hur vi kan mobilanpassa vår webbplats. I dagens situation besöker många personer webbplatser genom sin mobil - vilket vi naturligtvis vill ha stöd för på vår webbplats!


Användning av allt material är fritt, om motsatsen inte anges. Länka gärna! Formellt utrycks detta med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Sverige.

Webbplatsen drivs av Anton Tibblin, som också ansvarar för kursen Webbutveckling: Grundkurs, fristående distanskurs, Malmö högskola.